Јавни институции

Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House

Проектот “Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House” цели кон развој на мобилна апликација за настаните и активностите кои се организираат во Europe House за Android и iOS. Проектни активности се: Дизајн и продукција на мобилна апликација за настаните и активностите за  Europe House. Организација на 3 работилници со средношколци за развој на мобилната апликација. Промотивен настан за апликацијата. Продукција на промотивни видеа и анимирани туторијал и Тренинг за администраторите на апликацијата.  

0
Read More

“КОРУПЦИСКИ ОТПЕЧАТОК” – ТЕСТ НА МОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ

  Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција. Проектни активности: Подготовка на тест за самопроценка кој има за цел да им овозможи на граѓаните да ја тестираат сопствената отпорност на корупција. Он лајн настани за промоција на тестот за себепроценка и презентација на експертски мислења за тестот. Иновативна кампања на социјални медиуми преку која ќе се подигне свесноста на граѓаните за негативните ефекти од корупцијата и…

0
Read More

мЗаедница

Интерактивната дигитална платформа,
мЗаедница, е составена од мобилан
апликација и административен панел за
поддршка на граѓаните и локалната
самоуправа да создадат подобра општина.

0
Read More
За нас

Центарот за социјални иновации БЛИНК 42-21 е невладина и непрофитна организација основана во 2011 година. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. 

Блинк 42-21 е платформа која ги поврзува луѓето посветени на идејата дека социјалните иновации би можеле да доведат до економски, образовни и општествени трансформации и културни предизвици во можностите за доброто на општеството.

Social Media
Контакт информации

Адреса: Бул. Рајко Жинзифов, бр.26 – Скопје, С.Македонија

Е-маил: info@blink42-21.mk