Новости

[lptw_recentposts layout=”grid-medium” post_type=”post” category_id=”53,52″ fluid_images=”true” height=”300″ space_hor=”10″ space_ver=”10″ columns=”3″ order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”6″ reverse_post_order=”false” color_scheme=”light” override_colors=”false” background_color=”#4CAF50″ text_color=”#ffffff” show_date_before_title=”true” show_date=”true” show_time=”true” show_time_before=”true” date_format=”d.m.Y” time_format=”H:i” no_thumbnails=”show”]

 

За нас

Центарот за социјални иновации БЛИНК 42-21 е невладина и непрофитна организација основана во 2011 година. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. 

Блинк 42-21 е платформа која ги поврзува луѓето посветени на идејата дека социјалните иновации би можеле да доведат до економски, образовни и општествени трансформации и културни предизвици во можностите за доброто на општеството.

Social Media
Контакт информации

Адреса: Бул. Рајко Жинзифов, бр.26 – Скопје, С.Македонија

Е-маил: info@blink42-21.mk