mZaednica

Stobi Edu

Game for change

Lunesol

Развиваме нови идеи за да одговориме на општествените предизвици.

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Развиваме нови идеи за да им помогнеме на институциите да ги подобрат јавните услуги и да ја зголемат вклученоста на граѓаните преку поефикасно користење на човечките ресурси, податоците и технологијата.

ОБРАЗОВАНИЕ

Развиваме нови идеи за подобрување на образовниот систем за да ги оспособиме младите со вештини и знаења кои ќе донесат можности за благосостојбата на општеството.

КУЛТУРА И КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Развиваме нови идеи за да ја зголемиме достапноста на културата и да го предизвикаме социјалното претприемништво за да ја развиваме креативната економија.

Ние веруваме дека иновацијата - создавањето и усвојувањето на нови идеи - е клучот за човечкиот напредок, просперитет и среќа.
Партнери и соработници
Нашиот тим

Милан Танчески

Основач и Извршен директор

Зорица Велковска

Коосновач и проектен менаџер

Марија Василевска

Проектен менаџер

Стојан Овнарски

Проектен асистент

Филип Велковски

Менаџер на продукција

Моника Јандревска

Софтверски инженер

Contact

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.
Name
За нас

Центарот за социјани иновации БЛИНК 42-21 невладина и непрофитна организација основана во 2011 година. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. 

Блинк 42-21 е платформа која ги поврзува луѓето посветени на идејата дека социјалните иновации би можеле да доведат до економски, образовни и општествени трансформации и културни предизвици во можностите за доброто на општеството.

Social Media
Контакт информации

Адреса: Бул. Рајко Жинзифов, бр.26 – Скопје, С.Македонија

Е-маил: info@blink42-21.mk