Социјални иновации

- Развиваме нови идеи за да одговориме на општествените предизвици -
Go to Јавни институции

Јавни институции

Развиваме нови идеи за да им помогнеме на институциите да ги подобрат јавните услуги и да ја зголемат вклученоста на граѓаните преку поефикасно користење на човечките ресурси, податоците и технологијата.

Go to Образование

Образование

Развиваме нови идеи за подобрување на образовниот систем за да ги оспособиме младите со вештини и знаења кои ќе донесат можности за благосостојбата на општеството.

Go to Култура & креативна економија

Култура & креативна економија

Развиваме нови идеи за да ја зголемиме достапноста на културата и да го предизвикаме социјалното претприемништво за да ја развиваме креативната економија.

Блинк 42-21

Ние веруваме дека иновацијата - создавањето и усвојувањето на нови идеи - е клучот за човечкиот напредок, просперитет и среќа.

Центарот за социјани иновации БЛИНК 42-21 невладина и непрофитна организација основана во 2011 година. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. Блинк 42-21 е платформа која ги поврзува луѓето посветени на идејата дека социјалните иновации би можеле да доведат до економски, образовни и општествени трансформации и културни предизвици во можностите за доброто на општеството. Развиваме нови идеи, програми и модели за зајакнување на граѓаните и институциите, промоција на граѓанско учество, подобрување на јавни политики и услуги, иновации во образованието и креативната економија со користење на технологијата за да одговориме на општетсвените предизвици. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. Ние во Блинк 42-21 развиваме програми и модели за зајакнување младите и граѓаните, промовираме активна партиципација и индивидуална одговорност за идната благосостојба на целото општество.

Тим

Милан Танчески

Основач и Извршен директор

Зорица Велковска

Основач и Проект менаџер

Марија Василевска

Проект менаџер

Мартина Смилевска Кчева

Истражувач

Филип Велковски

Проект асистент

Бранко Ристовски

Менаџер на продукција

Горан Костовски Ин.Дог

Графички дизајнер

Моника Јандревска

Веб програмер

Видео

Проекти

Контакт