Социјални иновации

- Развиваме нови идеи за да одговориме на општествените предизвици -
Go to Јавни институции

Јавни институции

Развиваме нови идеи за да им помогнеме на институциите да ги подобрат јавните услуги и да ја зголемат вклученоста на граѓаните преку поефикасно користење на човечките ресурси, податоците и технологијата.

Go to Образование

Образование

Развиваме нови идеи за подобрување на образовниот систем за да ги оспособиме младите со вештини и знаења кои ќе донесат можности за благосостојбата на општеството.

Go to Култура & креативна економија

Култура & креативна економија

Развиваме нови идеи за да ја зголемиме достапноста на културата и да го предизвикаме социјалното претприемништво за да ја развиваме креативната економија.

Поддршка за граѓаните и локалната самоуправа да создадат подобра општина!
Дигитална платформа/ мобилно учество / поголема ефикасност.

Блинк 42-21

Ние веруваме дека иновацијата - создавањето и усвојувањето на нови идеи - е клучот за човечкиот напредок, просперитет и среќа.

Центарот за социјани иновации БЛИНК 42-21 невладина и непрофитна организација основана во 2011 година. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. Блинк 42-21 е платформа која ги поврзува луѓето посветени на идејата дека социјалните иновации би можеле да доведат до економски, образовни и општествени трансформации и културни предизвици во можностите за доброто на општеството. Развиваме нови идеи, програми и модели за зајакнување на граѓаните и институциите, промоција на граѓанско учество, подобрување на јавни политики и услуги, иновации во образованието и креативната економија со користење на технологијата за да одговориме на општетсвените предизвици. Организацијата е насочена кон идентификување на социјални проблеми, развивање на социјално иновативни проекти и нивно поврзување со индивидуи и групи. Ние во Блинк 42-21 развиваме програми и модели за зајакнување младите и граѓаните, промовираме активна партиципација и индивидуална одговорност за идната благосостојба на целото општество.

Тим

Милан Танчески

Основач и Извршен директор

Зорица Велковска

Основач и Проект менаџер

Бранко Ристовски

Менаџер на продукција

Филип Велковски

Проект асистент

Мартина Смилевска Кчева

Истражувач

Горан Костовски Ин.Дог

Графички дизајнер

Моника Јандревска

Веб програмер

Виолета Рафеска

Финансии и сметководство

Видео

Проекти

Контакт