Опис
Повици
Материјали
Опис

Проектот „Игра за промени – дигитална симулациска – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“- ја користи гемификацијата во образованието како иновативна алатка за едукација во современата средина за учење.

“Гемификацијата” се дефинира како примена на елементи на играње на игри во други области со специфична цел да се вклучат корисниците во решавање на проблеми. Гемификација директно влијае врз вклученоста и мотивираноста и индиректно води кон стекнување на повеќе знаења и вештини. Гамификација ги охрабрува учениците на акција и на глобално ниво е еден од најпопуларните и најпосакуваните трендови за учење меѓу учениците.

Со проектот, ќе продуцираме сериозна игра како алатка за едукација и обука за наставниците, ученици и младински работници за препознавање и превенција на социјален и економски проблем, а тоа е радикализација на младите, што резултира во екстремизам, насилство и тероризам.

Таргет групи (или директни корисници) на проектот се:

  • Средни училишта ( во 5 општини: Чаир, Тетово, Гостивар, Струга и Куманово )
  • Наставници
  • Ученици
  • Претставници на HBO и младински работници

Повици

Предмет: Барање за доставување на понуди   бр. 06/2020
Датум на објавување:  09.06.2020 година 

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 14 месеци и финансиски е поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и развој дигитална игра како едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците и за која што го објавуваме овој повик за ангажирање на добавувач за принтање на промотивни материјали.

Барање за ангажирање на добавувач 06-2020.

Предмет: Барање за доставување на понуди   бр. 05/2020
Датум на објавување:  19.02.2020 година 

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски е поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и развој дигитална игра како едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците и за која што го објавуваме овој повик за ангажирање на Инженер на звук.

Барање за понуда 05-2020.

Предмет: Барање за доставување на понуди   бр. 04/2020
Датум на објавување:  10.01.2020 година 

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски е поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и развој дигитална игра како едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците и за која што го објавуваме овој повик за ангажирање на компанија за Изработка на Дигитална Симулациска Игра-едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците.

Барање за ангажирање на добавувач 04-2020.

Предмет: Барање за ангажирање на двајца соработници (Сценарист и Дизајнер на игра) бр. 03/2019
Датум на објавување: 04.11.2019 година    

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски е поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и развој дигитална игра како едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците и за која што го објавуваме овој повик за ангажирање на двајца соработници (Сценарист и Дизајнер на игра).

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуги (квалитативна и финансиска) согласно деталите во повикот.

БАРАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ДВАЈЦА СОРАБОТНИЦИ (СЦЕНАРИСТ И ДИЗАЈНЕР НА ИГРА) БР. 03/2019


———————————————————-

Предмет: Барање за ангажирање на експерти бр. 02/2019
Датум на објавување: 02.09.2019 година                                                                                                       

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и изработка на проценка за употребата на гемификација како едукативна алатка за да се спречи радикализација која води кон насилен екстремизам и за истата го објавуваме овој повик за ангажирање на експерти.

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуги (квалитативна и финансиска) согласно деталите во повикот.

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТИ 02/2019

———————————————————-

Предмет: Барање за доставување на понуди бр. 01/2019
Датум на објавување: 21.08.2019 година   

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и изработка на проценка за употребата на гемификација како едукативна алатка за да се спречи радикализација која води кон насилен екстремизам.

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуги согласно деталите во повикот:

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2019

Материјали

АНАЛИЗА НА ЕДУКАТИВНИ МЕТОДОЛОГИИ

АНАЛИЗА