Опис Повици Материјали Опис

Проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ цели кон промовирање на нови услуги за виртуелна реалност кои ќе водат кон зголемување на атрактивноста на Античкиот град Стоби. Ќе креираме нови решенија за виртуелна реалност кои ќе ги прикажат гладијаторските битки кои се одвивале во античкиот град Стоби со цел да овозможат уникатно искуство на посетителите.

Виртуелната реалност (ВР) е важна алатка за истражување, комуникација и промоција на културното богатство. Технологијата за виртуелна реалност и овозможува на публиката доживување и реална реконстукција на локалитетите за културно наследство. ВР како релативно нова технологија овозможува уникатна можност за пренесување на приказната; овозможува чувство на спојување со приказната и станување дел од неа. Проектот ќе биде имплементиран во соработка со Националната установа Стоби.

Таргет групи (или директни корисници) на проектот се:

  • Туристи (домашни и странски) кои ќе ја посетат Северна Македонија и
  • Патници (индивидуалци и групи) кои транзитираат преку Северна Македонија.

Повици

Барање за доставување на понуди бр. 06/2020
Датум на објавување: 26.05.2020 година  

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019, со Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и изработка на апликација за виртуелна реалност за чии потреби распишуваме повик за изработка на промотивни видеа. 

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуга согласно спецификацијата во Барањето.

 Барање за понуда број 06/2020

Барање за доставување на понуди бр. 05/2019
Датум на објавување: 17.12.2019 година  

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019, со Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и изработка на апликација за виртуелна реалност за чии потреби распишуваме повик за Графички Дизајн на сцена со гладијаторска борба. 

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуга согласно спецификацијата во Барањето.

Барање за доставување на понуди број 05/2019

Барање за доставување на понуди бр. 04/2019
Датум на објавување: 17.12.2019 година  

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019, со Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и изработка на апликација за виртуелна реалност (standalone Virtual reality application)-  Сцена со гладијаторска борба во театарот на Стоби.
Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуга согласно спецификацијата во Барањето.

Барање за понуда 04/2019

Барање за доставување на понуди бр. 03/2019
Датум на објавување: 17.12.2019 година  

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019, со Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и изработка на апликација за виртуелна реалност (standalone Virtual reality application)-  Сцена со гладијаторска борба во театарот на Стоби.
Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуга согласно спецификацијата во Барањето.

Барање за доставување на понуди бр. 03/2019Download

Барање за ангажирање на експерт (Сценарист) бр. 02/2019
Датум на објавување: 17.12.2019 година
Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019., со Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и изработка на сценарио за сцена на гладијаторската битка во театарот на Стоби.
Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда (квалитативна и финансиска) согласно спецификацијата на услугите во Барањето.

Барање за ангажирање на експерт (Сценарист) бр. 02/2019Download

Барање за ангажирање на експерти (Археолози) и консултант (Атхитект) бр. 01/2019
Датум на објавување: 02.12.2019 година
Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од октомври 2019 година започна да го реализира проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ со грант Договор бр. ТАРТАР0020-065А-2019, во соработка со Национална Установа Стоби и Советот за Регионална Соработка (Regional Cooperation Council). Проектот е со времетраење од 7 месеци и финансиски е поддржан од Европска Комисија. Дел од активностите на проектот е и собирање и обработка на податоци за театарот во Стоби, римските обичаи и гладијаторите потребни за изработка на апликација за виртуелна реалност (standalone Virtual reality application)-  Сцена со гладијаторска борба во театарот на Стоби.
Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда (квалитативна и финансиска) согласно спецификацијата на услугите во Повикот.

Барање за ангажирање на експерти и консултант бр. 01/2019Download Материјали

Промотивен постер 

Промотивен викенд