Опис
Материјали
Опис

Проектот Кино будење е инцијатива за поттикнување на кино културата и промоција на позитивни општествени вредности преку проекција на  филмови со изразена социјална вредност.

Секоја проекција на Кино будење е составена од три дела:

  1. Проекции на наградувани филмови кои, со нивните високи вредности, оставајќи белег во кинематографијата, си обезбедиле место во графата – култни.
  2. Секоја проекција е „отворена“ од страна на наши познати личност кои и самите , со белегот на сопствените вредности, застануваат зад филмот што им го препорачуваат на присутните.
  3. „Кино Будењето“, вклучува и кафе со мафин пред филмските проекции

Материјали

733952_262453737224295_1274751568_n
563533_259964050806597_344047004_n
544518_268632979939704_245678812_n
536369_269595979843404_2111938604_n
536330_268633173273018_837960199_n
486617_268633609939641_1767976363_n
486098_266028003533535_1890214733_n
419364_254474471355555_3387422_n
392948_266026193533716_1950494055_n
392917_266011566868512_1133430240_n
230007_268632819939720_1059898120_n
74476_266029903533345_687256233_n
72400_262465650556437_1709162697_n
31457_266028113533524_574930492_n
kino-budenje


Facebook