Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House

Проектот “Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House” цели кон развој на мобилна апликација за настаните и активностите кои се организираат во Europe House за Android и iOS. Проектни активности се: Дизајн и продукција на мобилна апликација за настаните и активностите за  Europe House. Организација на 3 работилници со средношколци за развој на Read more about Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House[…]

“КОРУПЦИСКИ ОТПЕЧАТОК” – ТЕСТ НА МОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ

Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција. Проектни активности: Подготовка на тест за самопроценка кој има за цел да им овозможи на граѓаните да ја тестираат сопствената отпорност на корупција. Он лајн настани за промоција на тестот за себепроценка и презентација Read more about “КОРУПЦИСКИ ОТПЕЧАТОК” – ТЕСТ НА МОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ[…]

Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство

Проектот „Откривање на Римскиот град Стоби – Виртуелно искуство“ цели кон промовирање на нови услуги за виртуелна реалност кои ќе водат кон зголемување на атрактивноста на Античкиот град Стоби.

Европски филмски предизвик

European Film Challenge е заедница на љубители на европскиот филм желни да го доживеат киното од првиот ред преку содржини од зад сцената, филмски препораки и екслузивен пристап до европските филмови и првокласните филмски фестивали.

„Игра за промени – дигитална симулациска игра“ – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците

Проектот „Игра за промени – дигитална симулациска – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“- ја користи гемификацијата во образованието како иновативна алатка за едукација во современата средина за учење.

мЗаедница

Интерактивната дигитална платформа,
мЗаедница, е составена од мобилан
апликација и административен панел за
поддршка на граѓаните и локалната
самоуправа да создадат подобра општина.