Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House

Проектот “Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House” цели кон развој на мобилна апликација за настаните и активностите кои се организираат во Europe House за Android и iOS. Проектни активности се: Дизајн и продукција на мобилна апликација за настаните и активностите за  Europe House. Организација на 3 работилници со средношколци за развој на Read more about Дизајн и изработка на мобилна апликација за Europe House[…]

“КОРУПЦИСКИ ОТПЕЧАТОК” – ТЕСТ НА МОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ

Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција. Проектни активности: Подготовка на тест за самопроценка кој има за цел да им овозможи на граѓаните да ја тестираат сопствената отпорност на корупција. Он лајн настани за промоција на тестот за себепроценка и презентација Read more about “КОРУПЦИСКИ ОТПЕЧАТОК” – ТЕСТ НА МОРАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ[…]

мЗаедница

Интерактивната дигитална платформа,
мЗаедница, е составена од мобилан
апликација и административен панел за
поддршка на граѓаните и локалната
самоуправа да создадат подобра општина.