„Игра за промени – дигитална симулациска игра“ – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците

Проектот „Игра за промени – дигитална симулациска – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“- ја користи гемификацијата во образованието како иновативна алатка за едукација во современата средина за учење.