Кино будење

Проектот Кино будење е инцијатива за поттикнување на кино културата и промоција на позитивни општествени вредности преку проекција на  филмови со изразена социјална вредност.

Секоја проекција на Кино будење е составена од три дела:

  1. Проекции на наградувани филмови кои, со нивните високи вредности, оставајќи белег во кинематографијата, си обезбедиле место во графата – култни.
  2. Секоја проекција е „отворена“ од страна на наши познати личност кои и самите , со белегот на сопствените вредности, застануваат зад филмот што им го препорачуваат на присутните.
  3. „Кино Будењето“, вклучува и кафе со мафин пред филмските проекции